You dont have flash player installed

Click here to download flash player
Download Adobe Flash Player

Get Adobe Flash player

//

//     Projektiranje Nadzor Građenje                            

 O NAMA

Tvrtka ŽUNEC – PROJEKT d.o.o. osnovana je 1993. godine sa sjedištem u Bratini, Zagrebačka Županija.

Djelatnost poduzeća je projektiranje i nadzor kod izvođenja radova.

Uz projektni ured u Bratini, Bratina 84, tvrtka ima podružnicu – projektni ured u Zagrebu, Horvaćanska 45 s ukupno zaposlenih pet djelatnika.

U poduzeću se projektiraju uz osnovne građevinske projekte (prometnice, vodovod, kanalizacija, instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima, uređaji za predtretman kontaminiranih otpadnih voda, uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda) i ostali  projekti u domeni stručnosti zaposlenih djelatnika ili uz ugovornu suradnju drugih projektantskih poduzeća.

S početnog izvođenja manjih projekata, iskustvom i stručnošću djelatnika danas izrađujemo projektnu dokumentaciju i nadzor za najsloženije tehničko-tehnološke zadatke.

 

DJELATNOST:

Projektiranje i nadzor nad izvođenjem:

PROJEKTIRANJE

NADZOR

GRAĐENJE

 

B r a t i n a ,   Bratina  84,

tel    01/6296 232
fax   01/6271 612

zunec.projekt@zg.t-com.hr

 

Z a g r e b, Horvaćanska 45,

tel   01/36 94 089

zunec-projekt@zg.t-com.hr//